Bok om de første kristne

de-foerste-kristne-bok-sjur-jansen

Kjøp boken her (230 kr inkl porto)

Kjøp e-bok her (139 kr)

De første kristne hadde ikke et religiøst hierarki, men møttes som venner rundt middagsbordet i hjemmene. Så kom keiser Konstantin med pompøse kirker på 300-tallet, delvis inspirert av hedenske skikker.

Boken forklarer hva som var de originale retningslinjene for kristne samlinger før man fikk kirkebygninger.

I tillegg kan du lese mange historier fra de første århundrene. Les blant annet om tapre martyrer, stormannsgale biskoper, nattverdens røtter og Junia som mange anser var en kvinnelig apostel.

Utsnitt fra boken "De første kristne" av Sjur Jansen. Teksten forteller at man tidlig la en stor stein der kristne martyrer var gravlagt. Dette for å hjelpe pilegrimer å finne frem. Senere bygde man kirker oppå plassen.

Utsnitt fra boken "De første kristne". Teksten forklarer sammenhengen mellom prest, pastor, eldste, biskop og andre titler.

Utsnitt fra boken "De første kristne". Boksiden har et bile av teateret i Efesos. Teksten handler om at Bibelen kaller den ikke-kristen gruppen av kunsthåndverkere for ekklesia. det er det ordet som i dag oversettes til menighet eller kirke.

Utsnitt av boken "De første kristne". Deb avbildede teksten handler om amasoner som grunnla Efesos, det er byen som misjonæren Timoteus er i da han får brev fra Paulus.

Kapitler:

 • Første generasjon kristne
 • Glimt fra den jødiske, romerske og kristne historien
 • Før Jesu fødsel
 • Det første århundret
 • År 100-200
 • År 200-300
 • År 300-400
 • Så spoler vi frem til Norge
 • Idealene til de første kristne
 • Alle kristne var prester
 • Hva var en diakon opprinnelig?
 • De møttes i hjemmene
 • De jødekristne og tempelområdet
 • De første kristne bygde ikke kirker
 • Eldstepersoner var husverter
 • En middag var en del av samlingen
 • Samlingens rammer
 • Synagogeskikkene
 • De var negative til kirkesamfunn
 • Teateret i Efesos kan gi teologisk sjokk
 • De første kristne hadde ikke religiøst hierarki
 • Likestilling var et ideal
 • De første utsendingene
 • Forfatterens etterord

Har du spørsmål om boken, send meg gjerne en e-post:  sjur@byggemennesker.no.

Kjøp boken her (230 kr inkl porto)

Kjøp e-bok her (139 kr)