Om

Hva er Bygge Mennesker?

E-post til meg: sjur@byggemennesker.no

Jeg er kristen. Bygge Mennesker er et slagord jeg fant på i 2003, det ga livet mitt en ny retning.

Den gangen var jeg dypt engasjert i en av Norges største frikirker. Jeg oppdaget dette:

  • Enkeltmennesker ble ikke sett i kirken.
  • Mange av medlemmene hadde det travelt med kirkelige oppgaver.

Noe var altså galt enten med strukturen eller kulturen. Eller begge deler. Hva er poenget med å være opptatt av kirkelige aktiviteter når kjærligheten blir borte?

I år vil jeg heller bygge mennesker

Derfor sa jeg: «I år vil jeg heller bygge mennesker».  Jeg ønsket å flytte fokuset mitt vekk fra aktiviteter i kirken og over på mennesker som jeg traff i hverdagen.

Slagordet hjalp meg å prioritere. I ulike situasjoner stilte jeg meg selv dette spørsmålet: «Bygger jeg mennesker nå?»

Samtidig startet en lang vandring med analyser og tusen spørsmål: Hva er egentlig formålet med menigheter? Hva sier Bibelen om menighetslivet? Hvordan bør rammene være?

Det hele resulterte i at jeg etter noen år meldte meg ut av kirkesamfunnet. Jeg valgte heller å bli vert for kristne hjemmesamlinger.

Jeg startet også en blogg og ga ut en bok hvor jeg argumenterer teologisk for at de første kristne la tyngdepunktet i hjemmesamlinger og at de ikke hadde prester, kirker eller religiøst hierarki.

Reaksjonene på dette varierer. Enkelte takker meg, andre mener jeg tar aldeles feil.

Alt er ikke galt med tradisjonelle kirker. Selv om mange har det travelt i kirkene, og undersøkelser viser at prester og pastorer er utslitte og venneløse, finnes det i kirkene også sosiale samlinger der enkeltmennesker kan snakke med hverandre eller komme med frie kristelige innslag.

Men hva er idealene? Hvilke verdier skal forme kristne samlinger? Moderne menighetsledere snakker helst om visjoner og starter i feil ende.

Alle er enige om at de første kristne ikke hadde kirker og prester. Uenigheten er ved lederskap og hva som er idealstørrelsen på samlinger.

Jeg er ikke imot prosjektlederskap eller at man er mange kristne som møtes på samme sted nå og da. Det jeg er imot, er et fast religiøst hierarki og at man legger tyngdepunktet i storsamlinger.

Jeg tror altså at tradisjonelle kirker med tradisjonelle gudstjenester, samt nymotens kirker med sceneshow, ikke er en optimal løsning for menigheter. Kristne bør på nytt kalibrere seg mot de verdiene som de første kristne sto for.

Bygge Mennesker er ikke noen organisasjon, men en verdibasert måte å tenke menighet på:

  • Man møtes som venner til middag i hjemmene.
  • Alle kan ta ordet, det gjelder både kvinner, menn, nordlendinger og utlendinger.
  • Folk har ulike nådegaver, men ingen er sjef av den grunn.

Det er svært mye mer å si om dette, men det handler i korte trekk om å:

  • se enkeltmennesker i menighetsliv og dagligliv
  • gå inn for ikke-hierarki og likestilling blant kristne
  • ha de første kristne som ideal

De første kristne bygde ikke kirker, men sa at alle kristne er prester. De spiste middag sammen i hjemmene og gikk inn for å tjene hverandre med de gavene hver og en var utstyrt med. De lagde ikke religiøse hierarkier, men møttes som venner. Det er mulig med et slikt menighetsliv også i våre dager.

Sjur Jansen
Oslo