E-bok om de første kristne

Omslaget til e-boken "De første kristne" av Sjur Jansen. Forsiden er mørk rød, man kan så vidt skimte et veggmaleri fra 300-tallet med kristne som sitter ved et måltid rundt et bord.

Kjøp e-bok her (119 kr)

Kjøp papirboken her (239 kr inkl porto)

E-boken De første kristne (2016) av Sjur Jansen forteller om samlingene til de første kristne, slik de er beskrevet i Bibelen, men som mange kristne ikke legger merke til eller ikke tar inn over seg.

De første kristne hadde ikke prester eller kirker, men møttes i hjemmene rundt middagsbordet.

Boken starter en generasjon før Jesus ble født og forteller om Herodes-slekten som de første kristne mange ganger møtte som en motpart.

Deretter viser boken mange historiske hendelser og anekdoter fra de tre første århundrene etter de første kristne. Eksemplene springer fra martyrer som ikke vek en tomme fra sin tro, til stormannsgale biskoper – og hva det romerske byråkratiet skrev om de kristne.

Så viser boken hvordan de første kristne holdt samlinger i hjemmene og hvilke idealer de hadde for fellesskapet. Boken argumenterer også for ikke-hierarki og likestilling. Mange mener for eksempel at Junia var en apostel slik Timoteus også var apostel. De siste årene har det kommet nye argumenter som støtter dette synet.

Boken forteller også om bakgrunnen for nattverden, om de første kirkene, om hvorfor noen kaller seg prest og andre biskop, om hva en eldste var og hva en diakon var, og lignende.

Utdrag fra boken finner du her.

E-boken er på snaue 8 MB fordi den også inneholder en del bilder og kart.

Har du spørsmål om boken, send meg en e-post:  sjur@byggemennesker.no

Legg igjen en kommentar